ما از ارتباط مستقیم با شما غرق لذت می‌شویم؛ نظرات شما برای ما شبیه خرده بیسکوییت‌هایی است که راهنمای ما برای رسیدن به مقصد یا همان رضایت قلبی شما از محصولات چی‌توز است. ما دوست داریم بیشتر از قبل با شما همراه باشیم و به همین خاطر برای ارتباط با ما تعلل نکنید. اگر دوست دارید برایمان ایمیل بزنید، اگر هم می‌خواهید مستقیم صحبت کنید با شماره‌های زیر تماس بگیرید یا حتی فکس بفرستید. تمام راه‌های ارتباطی برای شما باز است. ارتباط ما با شما، چراغ راه ما برای رسیدن به کیفیت مورد نظر شماست.آباطعم پرشین

شماره تماس: ۵۹ - ۵۳۳۰۷۱۰ ۲۶۴+
شماره فکس: ۵۳۳۰۷۵۸ ۲۶۴+
آدرس: نظر آباد - شهرک صنعتی نظر آباد - بلوار امام خمینی - جنب تعاونی مرغ داران - روبروی شرکت لوکوموتیو آریا - شرکت آباطعم
کدپستی: ۳۳۳۱۴۹۷۷۸۶

دینا

شماره تماس: ۹ - ۵۴۱۳۹۹۶ ۵۱۳+
۵۴۱۱۰۳۰ ۵۱۳+ , ۵۴۱۳۳۷۱ ۵۱۳+
۵۴۱۳۳۷۳ ۵۱۳+ , ۵۴۱۲۰۳۰ ۵۱۳+
شماره فکس: ۵۴۱۱۰۳۱ ۵۱۳+
۵۴۱۱۰۶۰ ۵۱۳+ , ۵۴۱۰۲۱۸ ۵۱۳+
آدرس: مشهد - شهرک صنعتی طوس - فاز یک - خیابان کوشش جنوبی - خیابان دوم
کدپستی: ۹۱۸۵۱۱۳۱۱۱

سپاس مهر

شماره تماس: ۸ - ۴۴۲۲۰۸۱۵ (۹۸۲۶+)
شماره فکس: ۴۴۲۲۵۲۹۵ (۹۸۲۶+)
آدرس: استان البرز - هشتگرد - شهرک صنعتی هشتگرد - انتهای فاز۲ - جنب ماکارونی مانا
کدپستی: ۳۳۶۱۶۵۶۶۵۵

شماره تماس ارتباط با مشتری: ۸۸۱۹۰۷۷۳ (۹۸۲۱+)