خانه | English
ارزش های منابع انسانی
      خانه > درباره ی ما > ارزش های منابع انسانی
  • ما به کارکنان،محصولات و سرویس های خود علاقمند هستیم.
  • ما خود دارای انگیزه بوده و به بینش سرمایه گذاری در تمامی تلاشهای خود اعتقاد داریم
  • ما از ضعف های خویش آگاه بوده و پذیرای ایده های جدید هستیم و آرزومند ایجاد تغیرات می باشیم.
  • ما در زمینه رقابت، راهبردهای فکری و مقرراتی خود را محفوظ نگاه می داریم.
  • ما مشکلات خویش را چالش می بینیم وشکست های خود را تجربه ای نو می دانیم و از راه حل های خلاق حمایت می کنیم.
  • میزان قابل توجهی از تجارت ما بر پایه اعتماد،احترام دو طرفه و یکپارچگی کامل بنا گردیده است.
  • ما به ارتباطی مداوم با مشتریان،کارمندان،شرکای تجاری خود و جامعه اعتقاد داریم.
  • ما سهمی جدی نسبت به محیط اطراف خویش در زمینه آمیزش منابع طبیعی داریم که این امراز طریق استفاده هوشمندانه مجدد،گردش مجدد و انهدام زباله ها صورت می گیرد.