خانه | English
شرکت ها
      خانه > درباره ی ما > شرکت ها
شرکت نیسان شرقتاسیس: 1338

تولید نوشابه های گازدار(پپسی، سون آپ، میراندا و آب)

آدرس:
مشهد- کیلومتر 5 جاده قوچان

تلفن:
0511-6655401-6

فکس:
0511-6655407