خانه | English
برندها
خانه > برندها
خطای بارگذاری
پپسی یکی از محبوب ترین نوشیدنی های کربنات موجود در جهان بوده و نمایندگی انحصاری آن در ایران به صنایع غذایی دینا تعلق دارد. هر دو نوع نوشابه های معمولی و رژیمی پپسی, در بطری های پلاستیکی و یا قوطی های مخصوص ارایه می شود. بسته بندی و توزیع این محصول به طور کامل در ایران انجام می شود

پپسی
پپسی یکی از محبوب ترین نوشیدنی های کربنات موجود در جهان بوده و نمایندگی انحصاری آن در ایران به صنایع غذایی دینا تعلق دارد. هر دو نوع نوشابه های معمولی و رژیمی پپسی, در بطری های پلاستیکی و یا قوطی های مخصوص ارایه می شود. بسته بندی و توزیع این محصول به طور کامل در ایران انجام می شود

پپسی قوطی
پپسی یکی از محبوب ترین نوشیدنی های کربنات موجود در جهان بوده و نمایندگی انحصاری آن در ایران به صنایع غذایی دینا تعلق دارد. هر دو نوع نوشابه های معمولی و رژیمی پپسی, در بطری های پلاستیکی و یا قوطی های مخصوص ارایه می شود. بسته بندی و توزیع این محصول به طور کامل در ایران انجام می شود

پپسی دایت قوطی